Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

 

Số lượng:

- Kỹ thuật Y hạng III: 52

- Kỹ thuật Y hạng IV: 5

- Chuyên viên: 17

 

Hình thức: Xét tuyển 2 vòng

Thời gian nhận phiếu đăng ký: Từ 14/09/2020 đến 13/10/2020, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

Địa điểm nhận phiếu đăng ký: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Nguồn: Website Bệnh viện Ung bướu TP. HCM